Contributie

Tarieven seizoen 2024

Heren 1 Honkbal                                    225 Euro

Heren 2 Honkbal                                   225 Euro

Heren 3 Honkbal                                   175 Euro

Recreanten softbal                  100 Euro

Jeugd                                65 Euro

De jaarcontributie is inclusief de eigen bijdrage en inschrijfkosten bij de KNBSB( Koningklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) t.w. t/m 17 jaar 17.50 euro en vanaf 18 jaar 35 euro. Voor meer info over contributie en verwante zaken kun je terecht bij onze penningmeester.